Level 120 Level 122
Level 121

3001 - 3025


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
workshop
dielňa, výrobňa, dielenský
differently
rozdielne, inak
auto
auto, automobilový, automatický
romantic
romantický, romantik, fantastický
cotton
bavlna, vata, niť
motor
motor (aj automobilový), motorové vozidlo, auto
sue
žalovať, žalovať (na súde), zažiadať
flavor
vôňa, príchuť
overlook
prehliadnuť, preskúmať, prepáčiť
float
plavák, plávať, pohyblivý
undergo
zažiť, prejsť (niečím), podrobiť sa
sequence
sekvencia, postupnosť, súslednosť
demonstration
ukážka, ukázanie, demonštrovanie
jet
prúd, prúdový, lúč
orange
pomaranč, oranžový, pomarančový
consumption
spotreba, spotrebovanie, strávenie
assert
prehlasovať, presadzovať, uplatňovať
blade
ostrie, čepeľ, čepeľ noža
temporary
prechodný, núdzový, prechodne zamestnaný
medication
liečenie, liečebná kúra
print
stopa, tlačiť, odtlačok
cabin
kabína, chatrč, chata
bite
hrýzť, štípať, zabrať (ryba)
relative
rodinný príslušník (príbuzný), príbuzný (človek), relatívny
edition
vydanie, zostrih, redakcia