Level 122 Level 124
Level 123

3051 - 3075


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lemon
citrón, citrónovník, citrónová farba
hungry
hladujúci, hladný, hladovať
sense
zmysel, vnímať, chápať
dry
sucho, sušenie, sušiareň
wander
putovať, vandrovať, blúdiť
submit
predložiť (4.p.), podať (4.p.), predkladať (4.p.)
economics
ekonomika, ekonómia, národné hospodárstvo
naked
nahý, holý, obnažený
anticipate
predpokladať, očakávať, predísť
nut
orech, jadro, hľadať (orechy)
legacy
dedičstvo, odkaz
extension
rozšírenie, nadstavba, roztiahnutie
shrug
pokrčiť ramenami, pokrčenie ramien, pokrčenie plecom
fly
mucha, letieť, lietať
battery
skupina, bicie (nástroje), ublíženie na tele
arrival
prírastok, dovoz, dodávka
legitimate
zákonitý, legálny, uzákoniť
orientation
orientácia, orientovanie, orientovanosť
inflation
inflácia, hustenie, nafúknutie
cope
klenba, naddverový oblúk, vŕšok (formovacieho rámu)
flame
oheň, plameň, plápolať
cluster
strapec, chumáč, trs
host
hostiteľ, hostiteľský, hlavný
wound
rana (zranenie), poranenie, urážka
dependent
príslušník, príslušník, rodinný, závislá osoba