Level 123 Level 125
Level 124

3076 - 3100


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shower
sprcha, osprchovať (sa), sprchový
institutional
inštitucionálny, ústavný, inštitučný
depict
vylíčiť, vylíčiť (syn.), zobraziť
operating
operačný, prevádzkový, činnosť
flesh
mäso (živé), telo, zmysly
garage
automobilová opraváreň, automobilová dielňa, čerpacia stanica a servis
operator
operátor, operatér, manipulant
instructor
inštruktor, cvičiteľ, profesor
collapse
pád, kolaps, zrútenie
borrow
požičať (4.p.), požičať si, prevziať
furthermore
ďalej ešte, okrem toho, navyše
comedy
veselohra, komédia
mortgage
hypotéka, dať do hypotéky, zástavná listina
sanction
sankcionovať, sankcia, sakcionovať
civilian
civilista, znalec občianskeho práva, civilný
twelve
dvanásť, dvanástka, dvanástka (číslo)
weekly
týždenný, týždenník, týždňový
habitat
lokalita, nálezisko, domov
grain
obilie, zrno, letá (v dreve)
brush
kefa, kefka, štetec
consciousness
vedomie, uvedomenie, povedomie
devote
venovať, zasvätiť, obetovať
measurement
meranie, miera, rozmery
province
provincia, oblasť, vidiek
ease
ľahkosť, pokoj, uľahčenie