Level 124 Level 126
Level 125

3101 - 3125


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
seize
chytiť, uchopiť, pochopiť
ethics
etika, morálka, mravouka
nomination
nominácia, menovanie, kandidatúra
permission
oprávnenie, povolenie, dovolenie
wise
múdry, múdra, múdre
actress
herečka
summit
konferencia (na najvyššej úrovni), vyvrcholenie, vrchol
acid
kyselina, kyslý, kyslá
odds
nádej, šanca, nerovnosť
gifted
nadaný, talentovaný, talentovaná
frustration
zmarenie, nezdar, pocit márnosti
medium
stred, stredný, prostriedok
function
funkcia, činnosť, pôsobiť
physically
fyzicky
grant
grant, grantový, udeliť
distinguish
rozoznávať, rozlišovať, vyznačiť
shore
breh, pobrežie, podopierať
repeatedly
opätovne, neraz, často
lung
pľúcny lalok, pľúcny
firm
firma, podnik, pevný
running
chod (2.p.), beh (2.p.), spustenie (2.p.)
correct
korektný, korigovať, korektúra
distinct
jednoznačný, zvláštny, zreteľný
artistic
umelecký, umelecká, umelecké
discourse
rozhovor, diskusia, pojednanie