Level 125 Level 127
Level 126

3126 - 3150


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
basket
kôš (šport, tech.), košík, košíkový
ah
och, ach, á
fighting
bojový, vojnový, bojovný
impressive
pôsobivý, impresívny, impozantný
competitor
uchádzač, pretekár, súťažiaci (jeden)
ugly
nepríjemný, škaredý, nepekný
worried
ustarostený, ustarostene, starostlivý
portray
portrétovať, namaľovať, spodobniť
powder
prach, zaprášiť, prášok
ghost
duch, strašidlo, fantóm
persuade
presvedčiť, prehovoriť, prehovárať
moderate
mierny, mierniť (sa), umiernený
subsequent
ďalší, následný, nasledujúci
continued
pokračoval, pokračovaný, trvalý
cookie
koláčik, čajové pečivo, bomba veľkého kalibru
carrier
posol, nositeľ, povozník
cooking
kuchyňa, varenie, várka
frequent
častý, včasný, často navštevovať
ban
vypovedanie, vyobcovanie, morálne odsúdenie
swing
mávať (niečím), kolísanie, kolísať
awful
strašný, hrozný, príšerný
admire
obdivovať, obdivovať sa, pochváliť
pet
domáce zviera, domáci miláčik (o zvierati), hladiť
miracle
zázrak, div, zázračný príklad
exceed
presahovať, prevýšiť, prevyšovať