Level 126 Level 128
Level 127

3151 - 3175


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rhythm
rytmus
widespread
roztiahnutý, rozpriahnutý, plne roztvorený
killing
zabíjanie, zabitie, usmrtenie
lovely
pekný, krásny, nádherný
sin
sínus, hriech, prehrešiť sa
charity
dobročinnosť, charita, milosrdenstvo
script
skript, scenár, spis
tactic
taktický, taktik, taktický systém
identification
registrácia, značka, označenie
transformation
zmena, transformácia, parochňa
everyday
každodenný, všedný
headline
nadpis, titulok v novinách, titulok
crash
havária, zrútenie, porucha
venture
skúsiť, hazardovať, odvážiť sa
invasion
invázia, vpád, zásah
military
armáda, ozbrojené sily, vojsko
nonetheless
jednako len, rovnako
adequate
adekvátny, primeraný, dostatočný
piano
klavír, piano
grocery
predajňa potravín, obchod s potravinami, koloniál
intensity
intenzita, prudkosť, intenzívnosť
exhibit
výstava, exponát, expozícia
high
vysoký, vrcholný, horný
blanket
pokrývka, prikrývka, poťah
margin
kraj, okraj, margo