Level 127 Level 129
Level 128

3176 - 3200


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
quarterback
rozhodovať
mouse
myš, myška, chytať myši
rope
lano, povraz, zviazať
concrete
betón, betónový, pevný
prescription
príkaz, recept (lek.), premlčanie
chase
ryha, drážka, kanálik
document
dokument, doklad, listina
brick
tehla, kameň, náboj
recruit
odvedenec, nový člen, branec
patch
záplata, náplasť, oprava
consensus
zhoda, zhoda všetkých, konsenzus
horror
horor (ľudovo), hrôza, zdesenie
recording
záznam, zapisovanie, nahrávanie
changing
zmena, zmeny, úpravy
painter
maliar, natierač, kotvové lano
colonial
koloniálny
pie
straka, piroh s mäsom, koláč
sake
pre, kvôli (komu, čomu), v záujme
gaze
uprene hľadieť, zízať, okáliť
courage
odvaha, guráž, smelosť
pregnancy
tehotenstvo, tehotnosť, gravidita
swear
prisahať, odprisahať, prísaha
defeat
porážka, zmarenie, prekazenie
clue
vodidlo, kľúč (riešenie), záchytný bod