Level 128 Level 130
Level 129

3201 - 3225


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reinforce
zosilniť, posilniť, posilnenie
win
zvíťaziť, vyhrať (4.p.), získať
confusion
vrava, neporiadok, chaos
slice
krajec, krájať, pokrájať
occupation
držba, držanie, okupácia
dear
drahý, milý
coal
uhlie, uhoľný, zauhľovať
sacred
cirkevný, svätý, posvätný
criminal
zločinec, kriminálny, zločinný
formula
formulácia, formula, predpis
cognitive
poznávací
collective
kolektív, družstvo, kolektívny
exact
presný, presná, presné
uncle
strýko, ujko, ujo
square
námestie, štvorec, štvorcový
captain
vodca, vedúci, stratég
sigh
vzdych, vzdychať, povzdychnúť si
attribute
vlastnosť, prívlastok, znak
dare
odvážiť sa, opovážiť sa, trúfať si
okay
v poriadku, dobre, správny
homeless
bez domova, nemajúci domov
cool
chlad, chladný, schladiť
gallery
galéria, chodba, štóla
soccer
futbal (US)
defendant
žalovaná strana, odporca, obžalovaný