Level 12 Level 14
Level 13

301 - 325


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stop
zastaviť, zastaviť sa, zastávka (v doprave)
face
tvár, líce (2.p.), čelo (2.p.)
anything
hocičo, niečo, čokoľvek
create
tvoriť (4.p.), vytvoriť, založiť (4.p.)
public
verejnosť, obecenstvo, návštevníci
already
už, práve, predsa už
speak
hovoriť, rozprávať, rečniť
others
iní, ostatní, ostatné
read
čítať, snímať, si čítať
level
úroveň, hladina, libela
allow
dovoliť, pripustiť, umožniť
add
pridať, sčítať, pridávať
office
kancelária, úrad, úradovňa
spend
stráviť (čas), stratiť (4.p., čas), tráviť (čas)
door
dvere, brána, dvierka
health
zdravotný, zdravotníctvo, nemocenský
person
osoba, človek, jedinec
art
umenie, zručnosť, šikovnosť
sure
jasný, iste, zrejmý
war
vojna, vojnový, boj
history
história, dejiny, príbeh
party
strana, zmluvná strana, straníckosť
within
vnútri, počas (2.p.), vo vnútri (2.p.)
grow
rásť, vyrásť, pestovať (4.p.)
result
výsledok, záver, rezultát