Level 129 Level 131
Level 130

3226 - 3250


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tunnel
tunel, prekopať tunel, kanál
fitness
fitnes, vhodnosť, spôsobilosť
lap
lono, zabaliť, lapovať
grave
hrob, pochovať, vážny
toe
prst na nohe, prsty na nohe, špička (topánky)
container
kontejner, kontajner, prepravník
virtue
sila, moc, dobrá vlastnosť
abroad
za hranicami (2.p.), vonku (2.p.), do zahraničia
architect
architekt, projektant, staviteľ
dramatically
dramaticky
makeup
opravná skúška
inquiry
prieskum (2.p.), informácia, otázka
rose
ruža, ružovieť, dvíhal
surprisingly
napodiv, prekvapivo, nečakane
highlight
osvetlenie, zvýraznenie, zdôrazniť
decrease
úbytok, pokles, zníženie
indication
indikácia, náznak, naznačenie
rail
železnica, železničný, dopraviť po železnici
anniversary
výročie, jubileum, oslava výročia
couch
gauč, pohovka, lehátko
alliance
spojenie, zväzok, spolok
hypothesis
hypotéza, domnienka
boyfriend
priateľ
compose
zložiť (dielo), skladať (hud, lit), komponovať
peer
peer, roveň, pozrieť