Level 130 Level 132
Level 131

3251 - 3275


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mess
neporiadok, nečistota, chaos
rank
stupeň, úroveň, zaradiť
legend
legenda, povesť, nápis
regulate
riadiť (usmerňovať), regulovať, ovládať
adolescent
dospievajúci, výrastok, mladík
shine
lesknúť sa, svietiť, žiariť
norm
norma, pravidlo, úroveň
upset
prevracať, preklápať, zvrhnúť
remark
postrehnúť, spozorovať, pozornosť
resign
rezignovať, vzdať sa, odstúpiť
reward
odmena, odmeniť, mzda
gentle
mierny, jemný, láskavý
related
pokrvný, spriaznený, príbuzný
organ
organ, útvar, zložka
lightly
ľahko, zľahka, poľahky
concerning
týkajúci sa (2.p.), vzhľadom na (4.p.), čo sa týka (2.p.)
invent
vynájsť, objaviť, vymyslieť si
laughter
smiech, chechot
fit
byť vhodný, hodiť sa, prispôsobiť
northwest
severozápadne
tight
tesný, pevný, priliehavý
receiver
príjemca, prijímač, vyberač
ritual
obrad, rituál, obradný
insect
hmyz