Level 132 Level 134
Level 133

3301 - 3325


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bitter
horký, trpký, krutý
bare
holý, nahý, prostý
slope
svah, stúpanie, zvažovať sa
rent
prenájom, dôchodok, renta
presidency
prezidentský úrad, predsedníctvo, predsednícky
serving
obal, obmurovka, porcia
subtle
útly, jemný, drobný
greatly
veľmi, značne, vznešene
bishop
strelec v šachu, biskup, strelec (v šachu)
drinking
požívajúci alkohol, pijúci, holdujúci alkoholu
cry
plač, krik, pokrik
acceptance
súhlas, prevziatie, preberanie
shop
obchod, predajňa, kúpiť
pump
pumpa, čerpadlo, čerpať
candy
cukrík, cukrovinka, cukrovinky
evil
zlý, zlo, hriech
final
finálny, koncový, finále
finance
financie, peňažné prostriedky, financovať
pleased
potešený, rád
medal
medaila, vyznamenať medailou, dekorovať
beg
prosiť, žiadať, dovoliť si
sponsor
sponzor, mecenáš, garant
ethical
etický, morálny, mravný
secondary
sekundárny, druhej triedy, druhého stupňa
slam
tresknúť, buchnúť, úder