Level 133 Level 135
Level 134

3326 - 3350


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
export
vývoz, export, vyvážať
experimental
experimentálny, skúšobný, výskumný
melt
roztaviť, tavenina, tavba
midnight
polnoc, polnočný, neprehľadná tma
net
sieť, sieťový, sieťka
curve
krivka, oblúk, ohyb
integrity
integrita, celistvosť, bezúhonnosť
entitle
nazvať, titulovať, oprávniť
evident
zjavný, zjavne, jasný
logic
logika, logické (obvody), logický
essence
esencia, výťažok, základ
park
park, parkovisko, parkovať
exclude
vybrať, vylúčiť, vyňať (nepočítať to)
harsh
príkry, kyslý, trpký
closet
kumbál, komôrka, klozet
suburban
predmestský, malomestský, nepokrokový
greet
pozdraviť (4.p.), privítať (4.p.), pozdravovať
interior
vnútorný, vnútro, interiér
corridor
chodba, chodbička, koridor
murder
vražda, zavraždiť, vraždiť
retail
maloobchod, maloobchodný, predaj v malom
pitcher
nadhadzovač, trhovec, amfora
march
pochod, pochodovať, hranica
snake
had, plaziť sa, pokrytec (pren.)
excuse
prepáčiť, ospravedlniť, dovoľte