Level 136 Level 138
Level 137

3401 - 3425


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
unlike
nie ako, na rozdiel od (2.p.), nepodobný (3.p.)
trunk
kmeň, trup, kufor
implementation
implementácia, realizácia, zavedenie
swallow
prehltnúť, lastovička, prehltnutie (2.p.)
motivate
motivovať, odôvodniť, odôvodňovať
render
vrátiť, splatiť, služba
longtime
dávny
trap
zachytávať (2.p.), pasca, chytať (4.p., do pasce)
restrict
obmedziť, ohraničiť, oplotiť
cloth
plátno, súkno, látka
seemingly
zdanlivo
legislative
legislatívny, tvoriaci zákony, prijímajúci zákony
effectiveness
účinnosť, efektívnosť, užitočnost
enforce
donútiť, vnútiť, vynútiť
lens
šošovka, objektív, šošovkový
reach
dosiahnuť, dosah, dosahovať
inspector
inšpektor, dozorca, dohliadač
lend
požičať, požičiavať, požičanie
plain
jasný, nížina, planina
fraud
podvodník, sprenevera, podvod
companion
spoločník, spoločnica, sprievodca
contend
prieť sa, škriepiť sa, hádať sa
nail
necht, klinec, pribiť
array
usporiadanie, zoskupenie, rada