Level 137 Level 139
Level 138

3426 - 3450


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
strict
prísny, striktný, strohý
assemble
zhromaždiť, zhromaždiť (sa), zhromažďovať
frankly
na rovinu, rovno, priamo
rat
potkan, krysa, dezertér
burst
pukať, puknúť, pukol
hallway
chodba, vstupná hala
cave
jaskyňa, dutina, kaverna
inevitable
nutný, nevyhnutný, neodvratný
monster
obluda, netvor, príšera
speed
rýchlosť, hnať sa, uháňať
protest
protest, námietka, protestovať
unexpected
náhly, nepredvídaný, nečakaný
obstacle
hrádza, prekážka, prekážkový
facilitate
umožniť, zmierniť, uľahčiť
encounter
stretnúť sa, naraziť na (4.p.), stretávať sa
rip
divoch, vytrhnúť, vyšklbnúť
herb
bylina, rastlina
overwhelming
úplný, zdrcujúci, ohromný
integration
integrácia, zlúčenie, spojenie
crystal
kremeň, krištáľ, kryštál
recession
recesia, hospodársky pokles, ústup konjunktúry
wish
si priať, si želať, prianie
top
vrchol, špička, spičkový
written
napísaný, písaný, písomný