Level 138 Level 140
Level 139

3451 - 3475


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
motive
motív, pohnútka, hybný
label
štítok, označiť, menovka
flood
zaplaviť, pretiecť, topiť
pen
pero, ohrada, perový
ownership
vlastníctvo, vlastnícke právo, právo vlastnícke
nightmare
nočný motýľ, hrôza, príšera
notice
poznámka, upozornenie, informácia
inspection
inšpekcia, revízia, dozor
supervisor
dohliadateľ, kontrolór, inšpektor
consult
konzultovať, radiť sa, poradiť sa
arena
aréna, javisko, letné divadlo
laugh
smiech, smiať sa, výsmech
diagnosis
nález, popis druhu, diagnóza
possession
držba, držanie, majetok
forgive
odpustiť, prepáčiť, zľaviť
warm
teplý, ohrievať, teplo
consistently
dôsledne, dôkladne
basement
suterén, základy, podklad
project
navrhnúť, projektovať, projekt
drift
posun, posúvať, drift
drain
odtok, drén, drenáž
last
trvať, posledný, predošlý
prosecution
trestné stíhanie, obžaloba, žaloba
maximum
maximum, najvyšší počet, najvyššia miera
announcement
oznam, oznámenie, správa