Level 139 Level 141
Level 140

3476 - 3500


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
warrior
bojovník, vojak, hrdina
prediction
predvídanie, predpoveď, prognóza
bacteria
baktéria
questionnaire
dotazník
mud
blato, bahno, zakaliť
infrastructure
infraštruktúra
hurry
chvat, ponáhľať sa, ponáhľaj sa
privilege
výsada, privilégium, výhradné právo
temple
svätyňa, sídlo, stredisko
outdoor
vonku, vonkajší, mimo domu
suck
sať, dojčiť, kojiť
broadcast
rozhlas, vysielanie, relácia
re
vo veci niekoho, vec, vo veci
leap
skočiť, skákať, skok
random
náhodný, náhodilý, nepravidelný
past
minulý, predchádzajúci, mimo
wrist
zápästie (anat.)
curtain
záclona, opona, záves
monitor
monitor, monitorovať, sledovať
pond
rybník, nádrž, urobiť nádrž
domain
doména, oblasť, územie
guilt
trestuhodnosť, vina, zavinenie
cattle
dobytčí, dobytok (hovädzí), dobytok
subject
subjekt, vec, predmet (školský)