Level 140 Level 142
Level 141

3501 - 3525


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
walking
chodenie, chôdza, chodiaci
minimum
minimum, minimálny, minimálne
fiscal
rozpočtový, fiškálny, štátny
skirt
sukňa, suknica, cíp
dump
smetisko, skládka, skládka odpadkov
hence
odtiaľ, preto, odteraz
database
databáza, báza dát, súbor dát
uncomfortable
nepohodlný, nepríjemný, trápny
aim
mieriť, zamýšľať, usilovať sa (o)
execute
vykonať, vykonávať, realizovať
limb
úd, končatina, rameno (horná končatina, i geod: vrásy)
ideology
ideológia, fantazírovanie, nepraktické názory
average
priemer, priemerná hodnota, havária
welcome
uvítať, vitajte, buďte vítaný
tune
optimalizovať, melódia, naladiť
continuing
trvalý, pokračujúci
harm
poškodiť, uškodiť, ublíženie
railroad
železnica, dopraviť po železnici, železničná trať
endure
vydržať, zniesť, strpieť
radiation
žiarenie, vyžarovanie, radiácia
horn
roh, rožok, rohovina
chronic
zlý, protivný, trvalý
peaceful
mierový, mierumilovný, pokojný
innovation
inovácia, novota, obnova