Level 141 Level 143
Level 142

3526 - 3550


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
strain
namáhať sa, napnúť, napínať
guitar
gitara
replacement
náhrada, vystriedanie, substitúcia
behave
chovať sa, správať sa, fungovať
administer
viesť, poskytnúť, udelovať
simultaneously
súčasne, zároveň, súbežne
dancer
tanečník, tanečnica, tanečníčka
amendment
oprava (2.p.), dodatok (2.p.), náprava (2.p.)
guard
ochrana, obrana, strážiť
pad
cesta, podložka, vyplňovať
transmission
vysielanie, prenášanie, vysielať (rozhlasom)
await
očakávať, čakať na, čakať
retired
vo výslužbe, na odpočinku, utiahnutý
trigger
spúšťať, preklápať sa, kohútik (pušky)
spill
rozliať (sa), zhadzovať, trieska
grateful
vďačný, prijateľný, príjemný
grace
pôvab, milosť, ľúbeznosť
virtual
skutočný, pravý, vlastný
response
odpoveď, reakcia, ohlas
colony
kolónia, osada
adoption
prijatie, adoptovanie, adopcia, adoptácia
slide
pokĺznutie, šmyknutie, skĺznuť
indigenous
autochtónny
closed
zatvorený, zatvorená, zamknutý
convict
odsúdenec, trestanec, usvedčiť