Level 143 Level 145
Level 144

3576 - 3600


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stuff
látka, hmota, materiál
govern
panovať, regulovať, riadiť (spravovať)
intelligent
inteligentný, rozumný, múdry
wherever
kdekoľvek, kamkoľvek, hocikde
ballot
tajné hlasovanie, počet hlasov, voľby (tajné)
rhetoric
rétorika, rečníctvo, výrečnosť
convinced
presvedčený
driving
hnací, riadenie, riadenie vozidla
vitamin
vitamín
enthusiasm
nadšenie, elán, entuziazmus
accommodate
prispôsobiť (3.p., 4.p.), ubytovať (4.p.), vybaviť (4.p.)
praise
chváliť, chvála, pochvala
injure
uraziť, potupiť, ublížiť
wilderness
divočina, pustatina, púšť
nearby
vedľa, vedľajší, blízky
endless
nekonečná, nekonečné, bez konca
mandate
mandát, poverenie, rozkaz
pause
pauza, prestávka, robiť prestávku
respectively
každý zvlášť, jednotlivo, v tomto poradí
uncertainty
pochybnosť, nestálosť, problematickosť
chaos
zmätok, chaos, neporiadok
short
krátky, stručný, krátko
mechanical
mechanický, strojný, strojový
canvas
plátno, canvas, stanové plátno