Level 144 Level 146
Level 145

3601 - 3625


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
forty
štyridsať
matter
skutočnosť, záležitosť, podstata
lobby
vestibul, foyer, predsieň
profound
hlboký, vážny, vážna
format
forma, usporiadanie, štruktúra
trait
črta (na tvári), charakteristika, rys (črta)
currency
mena, obeživo, menový
turkey
morka, moriak, morčací
reserve
rezerva, zásoba, rezervovať
beam
trám, brvno, nosník
abuse
zneužívanie, zneužitie, zneužívať
astronomer
astronóm, hvezdár
corruption
skazenosť, úpadok, úmysel
contractor
sťahovač (sval), staviteľ, zhotovovateľ
apologize
ospravedlniť sa, ospravedlnovať, odprosiť
doctrine
náuka, doktrína, učenie
genuine
pravý, autentický, nefalšovaný
thumb
palec (na ruke), obchytať, vrúbkovaný
unity
zhoda, súdržnosť, zomknutosť
compromise
vyrovnanie, odmaskovanie, dohoda
horrible
hrozný, strašný, odporný (chuť)
exclusive
výlučný, výlučná, výlučné
scatter
rozptýliť sa, rozptyl, rozhodiť
commonly
zvyčajne, chudobne, biedne