Level 145 Level 147
Level 146

3626 - 3650


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
convey
prepraviť, prepravovať, viezť
rush
hnať (sa), rútiť sa (hnať sa), ruch
twist
točiť, zakrúcať, krútiť (sa)
complexity
zložitosť (spletitosť), komplexnosť, obťažnosť
fork
vidly, nabrať vidlami, vidlička
disk
disk, diskový, kotúč
relieve
uľaviť, utešiť, pomáhať
suspicion
podozrenie, v podozrení, príchuť
lock
zámka, uzáver, zaistiť (4.p.)
finish
záver, dokončiť, ukončiť
residence
rezidencia, sídlo, byt
shame
stud, hanba, hanbiť sa
meaningful
významný, zmysluplný, majúci význam
sidewalk
chodník
technological
technologický, technologická, technologické
signature
podpis, označenie, podpísanie
pleasant
zábavný, veselý, šťastný
wow
ohromný úspech
suspend
zastaviť, prerušiť, zavesiť
rebel
povstalec, vzbúrenec, vzbúriť sa
frozen
zmrazený, zmrznutý, zamrznutý
desire
túžba, želanie, prianie
spouse
manžel, manželka, snúbenec