Level 147 Level 149
Level 148

3676 - 3700


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
belly
bok, rozpor, doska (vrchná)
ship
loď, dopraviť (loďou), transportovať
scare
strach, panika, strašiť
portfolio
portfólio, ministerský úrad, stav investícií
shuttle
člnok (tkáčsky), kyvadlový vlak, kyvadlová doprava
invisible
neviditeľný, neviditeľná, neviditeľné
timing
časovací, časový, časovanie
engagement
zamestnanie, dohoda, dohovor
ankle
členok (na nohe), členkový
transaction
obchod, vybavenie, transakcia
rescue
zachrániť, zachraňovať, záchrana
counterpart
náprotivok, pedant, protiodtlačok
historically
historicky
firmly
určite, naozaj, pevne
mild
mierny, jemný, umiernený
rider
jazdec, vodič, žokej
doll
bábika, bábka
noon
poludnie, obed, poludňajší
amid
medzi, doprostred (2.p.), uprostred
identical
identický, zhodný, totožný
precise
presný, precízny, absolútny
anxious
dychtivý (po niečom), túžiaci, túžiť (po niečom)
structural
štruktúrny, štrukturálny, stavebný
residential
obytný, sídelný, miestny
diagnose
určiť diagnózu, rozpoznať chorobu, diagnostikovať