Level 148 Level 150
Level 149

3701 - 3725


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
carbohydrate
uhlohydrát, glycid, uhľovodan
liberty
sloboda, dovolenie, smelosť
poster
plagát, afiš, plagátový
theology
bohoslovectvo, teológia
nonprofit
nezárobkový
crawl
lezenie, plazenie, kraul
oxygen
kyslík (O), kyslíkový
handsome
pekný, príjemný, driečny
sum
súčet, sčítať, spočítať
provided
za predpokladu (2.p.), pod podmienkou (2.p.), pod podmienkou, že
businessman
obchodník, podnikateľ, podnikavý človek
promising
sľubný, priaznivý, nádejný
conscious
vedomý, vedomý si, úmyselný
determination
determinácia, zistenie, vymedzenie
donor
donor, donátor, darca
hers
jej (použité samostatne)
pastor
ochranca, pastier, pastor (cirk.)
jazz
džez, hrať džez, bezstarostnosť
opera
opera, spevohra
Japanese
japončina, Japonec, Japonka
frame
kostra, rám, zostaviť
acquisition
získavanie, zber, získanie
pit
jama, jamka, baňa
hug
objať, maznať sa, objatie
wildlife
divoká zver, zver