Level 14 Level 16
Level 15

351 - 375


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
maybe
možno, snáď, azda
toward
ku (smerom), ku, okolo
able
schopný, nadaný, zručný
age
vek, éra, doba
policy
politika, stratégia, postup
everything
všetko, všetko, čo
love
láska, ľúbiť, milovať
process
proces, postup, spracovateľský
music
hudba, skladba, muzika
including
vrátane (2.p.), zahrnujúci (4.p.), súčasť obsahu (2.p.)
consider
zvažovať, uvážiť, posúdiť
appear
ukázať sa, vyjsť najavo, vystúpiť
actually
skutočne, vlastne, dokonca
buy
kúpiť (4.p.), kupovať (4.p.), nakupovať (4.p.)
probably
pravdepodobne, možno, asi
human
človek, ľudský tvor, ľudský
wait
čakať (4.p.), počkať, čakanie
serve
slúžiť, obslúžiť (4.p.), servírovať
market
trh, obchod, odbyt
die
matrica, matica, čip
send
poslať, hodiť, vrhnúť
expect
čakať, očakávať, predpokladať
sense
zmysel, vnímať, chápať
build
budovať (4.p.), stavať (4.p.), vybudovať (4.p.)
stay
zostať, stáť, zdržiavať sa