Level 149 Level 151
Level 150

3726 - 3750


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
punish
potrestať, trestať
giant
obor, obrovský, gigant
primary
primárny, prvotný, prvý
equity
rovnosť, slušnosť, spravodlivosť
wrong
zlý, nesprávny, zle
doorway
vchod, hlavný vchod, prepojenie klávesnice a obrazovky so serverom
departure
odchod (2.p.), odjazd (2.p.), odlet (2.p.)
elevator
výťah, elevátor, zdvíhač
teenage
mladý, dospievajúci
guidance
poradenstvo, poradenská služba, rada (ponaučenie)
happiness
šťastie
statue
socha, plastika
pursuit
stíhanie, prenasledovanie, snaha
repair
oprava, opravný, opravovať
decent
slušný, mravný, poriadny
gym
telocvičňa, gymnastika, telocvik
oral
ústny, orálny, verbálny
clerk
tajomník, úradník, sekretár
Israeli
izraelský, Izraelčan, izraelčina
envelope
obálka, obal, obalenie
reporting
výkazníctvo, ohlasovanie
destination
cieľ, smer, určenie
fist
päsť, ruka, rukopis
endorse
potvrdiť, súhlasiť, schváliť
exploration
výskum, prieskum (2.p.), bádanie