Level 150 Level 152
Level 151

3751 - 3775


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
generous
štedrý, ušľachtilý, úrodný
bath
kúpeľ, kúpanie, kúpať sa
thereby
tak, týmto, tým
overall
kombinéza, celkový, úplný
indicator
indikátor, ukazovateľ, kontrolka
sunlight
slnečné svetlo, svetlo
feedback
posun späť, spätná väzba, vplyv
spectrum
spektrum, spektrálna, spektrálne
purple
purpur, nach, nachová farba
laser
laserový, laserová, laserové
bold
smelý, odvážny, statočný
reluctant
neochotný, zdráhavý, priečny
starting
štartovanie (2.p.), spúšťanie (2.p.), začínanie (2.p.)
expertise
odborná znalosť, odborný posudok, expertíza
practically
prakticky, skutočne, skoro
program
program, programovať, pracovný plán
picture
obraz, obrázok, zobraziť
eating
jedlo, jedálenský
age
vek, éra, doba
volunteer
brigádnik, dobrovoľný, dobrovoľník
hint
pokyn, naznačovať, rada (ponaučenie)
sharply
ostro odvrknúť, zostra, ostro
parade
sprievod, prehliadka, defilovať
advocate
advokát, zástanca, pomocník
realm
ríša, kráľovstvo, zem