Level 152 Level 154
Level 153

3801 - 3825


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
addition
sčítanie, súčet, doplnok
regulatory
regulačný
diplomatic
diplomatický, taktný
elegant
elegantný, vkusný
inside
v, vnútri, dovnútra (2.p.)
reception
príjem, vnímanie, recepcia
vanish
zaniknúť, zmiznúť, miznúť
automatically
automaticky, samočinne, samostatne
chin
brada, priložiť k brade
trail
vliecť (sa), popínať sa, stopovať
necessity
potreba, nutnosť, nezbytnosť
confess
priznať, priznať sa, vyspovedať sa
racism
rasizmus
starter
štartér, pôvodca, predjedlo
banking
bankovníctvo, peňažníctvo, bankový obchod
casual
príležitostný, náhodný, ľahostajný
gravity
vážnosť, váha, ťažoba
enroll
zapísať, prepísať, protokolovať
diminish
krátiť, zmenšiť (sa), zmenšovať
prevention
prevencia, predchádzanie, zábrana
Arab
Arab, arabský, arabský kôň
value
odhadovať, ceniť, hodnota
minimize
minimalizovať, zmenšovať, znižovať
chop
zverák, kotleta (rezeň: karé, bravčové, jahňacie), jedlo
performer
účinkujúci, interpret, umelec