Level 153 Level 155
Level 154

3826 - 3850


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
intent
účel, zámer, úmysel
isolate
izolovať, extrahovať, odlúčiť
pump
pumpa, čerpadlo, čerpať
inventory
inventúra, inventár, zásoby
productive
produktívny, výnosný, produkčný
assembly
schôdza, sústredenie, sústreďovanie
civic
mestský, mestská, mestské
silk
hodváb, hodvábny textil, pokryť hodvábom
magnitude
veľkosť, rozmer, dôležitosť
steep
príkry, strmý, namočiť
hostage
rukojemník, záruka
collector
zberač, vyberač, zberateľ
popularity
popularita, obľuba, populárnosť
kiss
bozk, bozkať, bozkávať
alien
cudzí, odlišný, opačný
dynamic
dynamický, dynamická, dynamické
scary
hrozivý, vzbudzujúci hrôzu, naháňajúci strach
equation
rovnica, porovnanie, porovnávanie
angel
anjel
switch
spínač, vypínač, prepínač
offering
ponúkanie, ponúknutie, ponuka
rage
vášeň, zúriť, besnieť
photography
fotografia, fotografovanie, fotenie
repair
oprava, opravný, opravovať
toilet
toaleta, kúpeľňa, záchod