Level 154 Level 156
Level 155

3851 - 3875


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
disappointed
sklamal, sklamaný
precious
cenný, drahý, drahocenný
prohibit
zakázať, nedovoliť (3.p., 4.p.), zamedziť
representative
predstaviteľ, zástupca, poslanec (US)
content
obsah, zmysel, objem
realistic
realistický, realistická, realistické
Russian
ruština, Rus, ruský
hidden
ukrytý, skrytý, tajný
command
rozkaz, príkaz, inštrukcia
tender
útly, nežný, mäkký
wake
zobudiť sa, prebudiť sa, budiť sa
gathering
zhromaždenie, hnisanie, vred
outstanding
výrazný, nevybavený, nezaplatený
stumble
potknúť sa, zakopnúť, zasekávať sa
lonely
osamelý, osamotený, opustený
automobile
automobil, auto, karoséria
artificial
umelý, umelá, umelé
dawn
brieždenie, úsvit, svitanie
abstract
zhrnúť, zhrňovať, vyňať
descend
klesať, klesnúť, zostupovať
silly
bláznivý, nezmyselný, pochabý
hook
hák, zahákovať, háčik
tide
prúd, príliv a odliv, vzdúvanie
shared
schopný podeliť sa, spoločne používaný, spoločný
hopefully
nádejný, sľubný, dúfajme