Level 155 Level 157
Level 156

3876 - 3900


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
readily
ochotne, ľahko, bez váhania
cooperate
spolupracovať
revolutionary
revolucionár, revolučný
romance
romanca, milostný pomer, milostný vzťah
hardware
hardvér, technické vybavenie, hardware
pillow
vankúš, podhlavník, poduška
kit
výstroj, súprava, stavebnica
cook
kuchár, kuchárka, variť
spread
šíriť, rozširovať, rozťahovať
continent
kontinent, svetadiel, pevnina
seal
tuleň, pečať, zapečatiť
circuit
kruh, spojenie, slučka
sink
klesnúť, klesať, výlevka
ruling
rozsudok, rozhodnutie, nariadenie
shortage
nedostatok, deficit, schodok
annually
ročne
lately
v poslednej dobe, v poslednom čase, poslednou dobou
trap
zachytávať (2.p.), pasca, chytať (4.p., do pasce)
scan
pozorovať, skenovať, obzeranie
fool
blázon, blázniť, hlupák
deadline
termín, uzávierka (koniec termínu), hranica (medza)
rear
zadná časť, vybudovať, vypestovať
processing
spracovanie, spracovateľský, výroba (spracovanie)
ranch
ranč, viesť ranč, pracovať na ranči
coastal
pobrežná, prímorská