Level 156 Level 158
Level 157

3901 - 3925


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
undertake
prevziať, zaväzovať sa, prevziať povinnosť
softly
zľahka, poľahúčky, potichu
reserve
rezerva, zásoba, rezervovať
burning
horenie, napaľovanie (CD), vypálenie (CD)
verbal
ústny, doslovný, slovesný
tribal
kmeňový
ridiculous
smiešny, komický, zábavný
automatic
automatický, automatická, automatické
diamond
diamant, stabilná oblasť, káro
credibility
vierohodnosť, dôveryhodnosť
import
dovoz, import, importovať
sexually
sexuálne, pohlavne
spring
jar, skok, skákať
way
cesta, ulica, postup
divine
páter, veštiť, hádať
sentiment
cit, pocit, cítenie
cart
kára, vozík, voz
oversee
dohliadať, dozerať, kontrolovať
stem
kmeň, zaraziť, zastaviť
elder
starší, staršina, baza
pro
pre (4.p.), pokiaľ ide o (4.p.), čo sa týka (4.p.)
inspiration
inšpirácia, vnuknutie, vdýchnutie
Dutch
holandčina, Holanďan, holandský
quantity
množstvo, kvantita, veličina