Level 157 Level 159
Level 158

3926 - 3950


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
trailer
prívesný voz, vlečný voz, stopovač
mate
partner, druh, spáriť sa
Greek
gréčtina, Grék, grécky
genius
nadanie, génius, strážny duch
monument
pamätník, pomník, pamiatka
bid
návrh, podanie, ponuka (vysielanie dát)
quest
žiadosť, otázka, hľadať
sacrifice
obetovať, obeta, obeť (obradná obeť)
invitation
pozvanie, pozvánka, vyzvanie
accuracy
presnosť, správnosť, precíznosť
juror
porotca, prísažný, člen poroty
officially
formálne, úradný, oficiálne
broker
broker, obchodník s cennými papiermi, sprostredkovateľ
treasure
poklad, bohatstvo, klenot
loyalty
loajalita, vernosť, spoľahlivosť
credit
kredit, dôvera, dobrá povesť
shock
šok, otras (2.p.), šokovať (4.p.)
talented
talentovaný, nadaný
gasoline
gazolín, benzínový, zápalný
stiff
tuhý, neohybný, meravý
output
výstup (dát), výroba (celková), výstupný
nominee
kandidát, menovaný, poverenec
extended
zložený, široký, rozšírený
please
prosím (4.p.), prosím vás, potešiť
diabetes
cukrovka, úplavica cukrová