Level 15 Level 17
Level 16

376 - 400


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fall
pád, padať, padnúť
oh
ach, oh, ale no
nation
národ, národnosť, krajina
plan
plánovať, projektovať (4.p.), plán
cut
rez, zárez, výrez
college
fakulta, univerzita, univerzitný
interest
záujem, účasť, podiel
death
smrť (lekársky a aj koniec hry), úmrtie, skon
course
školenie, kurz (učebný, finačný, smer), dráha
someone
niekto, ktosi
experience
zážitok, skúsenosť, prax
behind
za, vzadu za (7.p.), vzadu
reach
dosiahnuť, dosah, dosahovať
local
lokálny, miestny, čiastkový
kill
zabiť, zabíjať, zabitie
six
šesť, šestka, šesťfázový
remain
zostať, zostávať, trvať
effect
jav, úkaz, efekt
yeah
áno, ale choďte, ale nehovorte
suggest
navrhovať, navrhnúť, odporúčať
class
trieda, ročník, skupina
control
riadenie (tech), dohľad, dozor
raise
zdvihnúť, zvyšovať, postaviť
care
starostlivosť, ošetrovanie, starosť
perhaps
možno, vari, asi