Level 159 Level 161
Level 160

3976 - 4000


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tightly
ťažko
protective
ochranný, ochranná, ochranné
tuck
zakladať, naberať, zriasiť
drum
bubon, valec, kotol
faint
slabosť, mdlý, zamdlieť
post
pošta, poštový, odoslať
queen
kráľovná, dáma (v šachu)
dilemma
ťažká situácia, rozpaky
input
vstup, vstupná jednotka, vstupný údaj
specialize
špecializovať sa, vymedziť, vymedzovať
northeast
severovýchodne
shallow
plytčina, plytký, povrchný
liability
záväzok, dlh, dlžoba
sail
plachta, plachetnica, plachtiť
merchant
obchodník, maloobchodník, obchodný
stadium
štadión
improved
zlepšil, zlepšený, spresnený
bloody
krvavý, krvavá, krvavé
defeat
porážka, zmarenie, prekazenie
associated
združený, združená, združené
withdrawal
ústup, vyberanie, odčerpanie
refrigerator
chladnička, chladiareň, chladiaci
nest
hniezdo, hniezdiť, mláďatá
near
blízko (2.p.), neďaleko (2.p.), vedľa
thoroughly
úplne, celkom, dôkladne