Level 160 Level 162
Level 161

4001 - 4025


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lane
poľná cesta, dopravný pás, jazdný pruh
ancestor
praotec, predchodca (uzla, grafu, stromu), predok (orientované programovanie)
condemn
posúdiť, zhabať, zamietnuť
steam
variť v pare, parný, pariť
accent
prízvuk, akcent, čiarka
escape
útek, útek (z väzby), únik
optimistic
optimistický
unite
spojiť, spájať, spojiť sa
cage
klietka, kabína (výťahu), kôš
equip
vystrojiť, vybaviť, vybavovať
shrimp
morský rak, garnát, krpáň
homeland
otčina, materská krajina, vlasť
exchange
výmena, zámena, premena
rack
stojan, regál, podstavec
costume
kostým, kroj, úbor
wolf
vlk, zvodník, žrút
courtroom
súdna sieň
statute
zákon, stanovy, štatút
cartoon
kreslený vtip, karikatúra, groteska (film.)
besides
mimo, okrem, vedľa
productivity
produktivita, výrobnosť, plodnosť
grin
úškľabok, škeriť sa, ceriť zuby
symbolic
symbolický, obrazný
bug
ploštica, hmyz, chrobák (US)
bless
požehnať, žehnať, velebiť (4.p.)