Level 161 Level 163
Level 162

4026 - 4050


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aunt
teta, tetuška
agriculture
agrokultúra, poľnohospodárstvo
rock
skala, útes, rock (hudobne)
hostile
nepriateľský, zaujatý, nepriaznivý
root
koreň, zakoreniť sa, ryť
conceive
nápad, pochopiť, pojať
combined
kombinovaný, zložený, prepletaný
instantly
okamžite, priamo, ihneď
hay
seno, trávny, drapákový
vaccine
vakcína, očkovací
bonus
bonus, prémia, prídavok
collaboration
kolaborácia, súčinnosť, spolupráca
mixed
zmiešaný, miešaný, pomiešaný
opposed
opačný, protibežný, protiľahlý
orbit
orbita, obežná dráha, vychyľovací
grasp
uchopenie, ovládanie, uchopiť
patience
trpezlivosť, pasians, strpenie
spite
napriek, rozhnevať, priek
tropical
tropický, obrazný, vrúcny (pren.)
voting
hlasovací, hlasovanie, hlasujúci
patrol
hliadka, patrola, stráž
willingness
ochota
position
pozícia, postavenie, poloha
revelation
odhalenie, odkrytie, ukázanie
rent
prenájom, dôchodok, renta