Level 166 Level 168
Level 167

4151 - 4175


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
breeze
vánok, vietor, vetrík
costly
drahocenný, drahý (o hodnote), nákladný
ambitious
ctižiadostivý, ctižiadostivá, ctižiadostivé
Christianity
kresťanstvo
presumably
podľa všetkého, dajme tomu, že, pravdepodobne
influential
rozhodujúci, vplyvný, majúci vplyv
translation
preklad, preloženie (2.p.), prekladanie (2.p.)
uncertain
neurčitý, nejasný, nespoľahlivý
dissolve
rozpustiť (sa), rozpúšťať, rozplynúť sa
object
objekt, predmet, vec
statistical
štatistický, štatistická, štatistické
gut
črevo, vypitvať, vybrať
metropolitan
centrálny, metropolitný, mestský
rolling
knísanie, omáľanie, kolísanie
aesthetic
umelecky, pôsobivo, krásny
spell
hláskovať, písať pravopisne, obdobie
insert
vložiť, vsunúť, vložka
booth
búdka, búda, kabína
helmet
helma, ochranná prilba, prilba
waist
driek, pás, živôtik
expected
predpokladaný, očakávaný, imaginárny
lion
lev, celebrita, odvážlivec
accomplishment
uskutočnenie, vykonanie (2.p.), výsledok (2.p.)
royal
kráľovský, nádherný, skvelý
panic
panika, panický, šíriť paniku