Level 167 Level 169
Level 168

4176 - 4200


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cast
vrh, hod, odliatok
crush
tlačenica, drvenie, rozdrvenie
actively
aktívne
cliff
útes, zráz, bralo
minimal
minimálny, veľmi malý, minimalistický
cord
tetiva, špagát, motúz
fortunately
našťastie
cocaine
kokaín
illusion
ilúzia, klam, prelud
anonymous
anonymný, bez mena, bezmenný
tolerate
tolerovať, znášať, trpieť (niekoho)
appreciation
odhad, ohodnotenie, prírastok
commissioner
splnomocnenec, zmocnenec, komisár
harm
poškodiť, uškodiť, ublíženie
flexibility
flexibilita, ohybnosť, prispôsobivosť
instructional
inštruktážny, učebný, náučný
scramble
lezenie, šplhať sa, ťahanica
casino
kasíno
tumor
nádorový, nádor
decorate
zdobiť, vyzdobiť, dekorovať
sort
druh, akosť, triediť
charge
dávka, výloha, povinnosť
pulse
podnet, impulz, tep
equivalent
ekvivalent, protihodnota, ekvivalentný
fixed
fixný, pevný, stabilný