Level 168 Level 170
Level 169

4201 - 4225


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
experienced
skúsený, zbehlý
donation
dar, venovanie, donácia
diary
zápisník, diár, denník
sibling
súrodenec
irony
irónia, výsmech, paradox
spoon
blázon, lyžica, holúbkovať
midst
stred, medzi (čím), prostriedok
alley
aleja, stromoradie, ulička
upset
prevracať, preklápať, zvrhnúť
interact
vzájomne pôsobiť, významne ovplyvňovať, interakcia
soap
mydlo, mydliť, alkalická soľ
cute
milý, rozkošný, chutný
rival
súper, sok, súperiť
short-term
krátkodobý, bežný
punch
dierovať, raziť, dierovač
pin
špendlík, kolík, prišpendliť
hockey
hokej, pozemný hokej
passing
prechod, prechádzať popri, predchádzanie
persist
vytrvať, vytrvalo robiť, zotrvať
supplier
dodávateľ, zásobovateľ, zásobovač
known
známy, poznaný, vnímaný
momentum
popud, pohnútka, rozmach
purse
peňaženka (dámska), pokladňa, kapitál
shed
zvliekať, roniť, zhadzovať (lístie)
liquid
tekutý, tekutina, kvapalina