Level 16 Level 18
Level 17

401 - 425


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
late
neskorý, oneskorený, nedávny
hard
tvrdý, pevný, ťažký
field
pole, oblasť, odbor
else
iný, inak, inde
pass
prejsť, priechod, cesta
former
predošlý, bývalý, predchádzajúci
sell
predať, predávať, predaj
major
major, hlavný, väčší
sometimes
niekedy, občas, zavše
require
žiadať, požadovať, vyžadovať
along
vedľa (2.p.), spolu s (7.p.), mimo (2.p.)
development
vývoj, vývin, vyvíjanie
themselves
sami, sa, seba
report
správa, oznámenie, hlásiť
role
postavenie, funkcia, úloha
better
lepší, radšej, výhodnejší
economic
ekonomický, hospodársky, úsporný
effort
úsilie, námaha, snaha
decide
rozhodnosť, prijať, prinútiť
rate
rýchlosť, intenzita, určiť
strong
silný, odolný, výrazný
possible
možný, vhodný, prijateľný
heart
srdce, srdcový, podstata
drug
liek, liečivo, droga
leader
vodca, predák, vedúci