Level 169 Level 171
Level 170

4226 - 4250


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
icon
ikona, piktogram, obraz ikony
elephant
slon, veľký formát papiera, sloní
consequently
teda, v dôsledku toho, preto
legislature
zákonodárny zbor, zákonodarný orgán, zákonodarné zhromaždenie
associate
pridružovať, spojiť (sa), pričleniť sa
franchise
volebné právo, koncesia, udelenie práva na predaj výrobku
correctly
korektne, správne, presne
mentally
mentálne, z hlavy, z pamäti
foster
podporovať, živiť, pestovať
bicycle
bicykel, bicyklovať (sa), bicyklový
encouraging
povzbudivý, povzbudzujúci
cheat
klam, podvod, oklamanie
access
prístup (2.p.), vchod, vjazd
heal
liečiť, zahojiť sa, urovnať
fever
horúčka, zimnica, vzrušenie
filter
filter (4.p.), filtračný, filtrovať (4.p.)
rabbit
králik, zajac, poľovať na králiky
coin
minca, peniaz, nárožný kameň
exploit
využívať (zneužiť), využiť, hrdinský čin
accessible
prístupný, dostupný, chápajúci
organism
organizmus, mikroflóra, ústrojenstvo
sensation
senzácia, rozruch, vzrušenie
partially
čiastočne
stay
zostať, stáť, zdržiavať sa
upstairs
na poschodí, horný, na poschodie