Level 170 Level 172
Level 171

4251 - 4275


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dried
sušený, suchý, vysušený
minimum
minimum, minimálny, minimálne
conservation
udržovanie, zachovanie, zachovávanie
shove
vraziť, strčiť, strčenie
backyard
dvorček, malý dvor, zadný dvor
charter
listina, charta, patent
stove
kachle, sporák, piecka
consent
zhoda, súhlas, privolenie
comprise
zahrňovať, obsahovať, pokryť
reminder
pripomienka, upomienka, urgencia
alike
podobný, podobná, podobné
placement
rozmiestnenie, pobyt, investícia
dough
cesto, prachy, premix
grandchild
vnúča, vnučka, vnuk
dam
hrádza, priehrada, hať
reportedly
údajne, vraj
well-known
dobre známy, známy, povestný
surrounding
okolitý, obkľúčenie
ecological
ekologický
outfit
výstroj, výzbroj, vyzbrojiť
unprecedented
neslýchaný, nezmerný, nedostiahnuteľný
columnist
komentátor, stĺpkar, fejtonista
workout
cvičenie, tréning
preliminary
predradený, predbežný, úvodný
patent
patent, vynález, patentovaný