Level 171 Level 173
Level 172

4276 - 4300


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shy
hodiť, plachý, nesmelý
quote
kótovať, zaznamenať, citovať
trash
brak, nezmysly, odpadky (US)
disabled
zablokovaný, blokovaný, invalidný
gross
veľtucet, hrubý, celok
damn
zatratenie, zničiť, zatratiť
hormone
hormón, hormonálny
texture
tkanina, štruktúra, osnova tkaniny
counter
pult, priehradka, okienko (na úrade)
pencil
ceruzka, tužka, šrafovať
frontier
hranica, hranice, hraničný
spray
postrekovač, postrekovať, postrek
bet
staviť, staviť sa, staviť sa (o niečo)
disclose
prezradiť, objaviť, odhaliť
custody
úschova, správa, dozor
banker
bankár, bankový úradník, bankový dom
beast
zviera, surovec, šelma
interfere
prekážať, krížiť sa, interferovať
oak
dub, dubina, dubové drevo
case
prípad, kausa, skriňa
eighth
ôsmy, oktáva
notebook
notes, zošit, zápisník
outline
obrys, náčrt, prehľad
gaze
uprene hľadieť, zízať, okáliť
attendance
návšteva školy, prezencia, služba