Level 172 Level 174
Level 173

4301 - 4325


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
speculation
premýšľanie, úvaha, dohad
uncover
odkryť (ložisko), odkrývať (ložisko), ohroziť
behalf
úžitok, výhoda, prospech
innovative
inovačný, novátorský
shark
žralok, podvodník (pren.), podvodne získať
reward
odmena, odmeniť, mzda
mill
mlyn, mlieť, továreň
installation
inštalácia, inštalačný, montáž
stimulate
podráždiť, podnietiť, povzbudiť
tag
prívesok, refrén, pridať
vertical
kolmica, kolmý, zvislý
swimming
plávanie, plavba, plavecký
fleet
loďstvo, flotila, vtok
catalog
katalóg (US), zoznam (US), adresár
outsider
outsider, nezasvätenec, firma mimo monopolu
desperately
zúfalo, naliehavo, veľmi nutne
stance
stanovisko, postoj, postavenie
compel
vynútiť, donútiť, nútiť
sensitivity
citlivosť, senzitívnosť, senzitivita
someday
niekedy (v budúcnosti), raz (v budúcnosti)
instant
chvíľa, okamih, instantný
debut
debut, debutovať
proclaim
vyhlásiť, oznámiť, verejne vyhlásiť
worldwide
celosvetový, celosvetovo, rozšírený po celom svete
hike
turistický výlet, zvýšenie cien, pešia túra