Level 173 Level 175
Level 174

4326 - 4350


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
required
požadovaný, nutný, žiadaný
confrontation
spor, stretnutie, konfrontácia
ideal
ideál, vzor, ideálny
constitution
ustanovenie
trainer
cvičiteľ, inštruktor, tréner
scent
pach, vôňa, voňať
stack
stoh, kopa, naskladať
eyebrow
obočie, vikier, obrva
sack
vak, vrece, vrecko
cease
ustať, prestať, zastaviť
inherit
zdediť, dediť, byť dedičom
tray
podnos, tácňa, zásobník
pioneer
priekopník, pionier, pioniersky
organizational
organizačný
textbook
učebnica, príručka, cvičebnica
nasty
odporný, nechutný, ohavnosť
shrink
zmrštiť sa, zraziť sa, uhýbať
model
vzor, model, modelovať
emerging
objavujúci sa
dot
bod, bodka, klince určujúce hrúbku omietky
wheat
pšenica, pšeničný, žito
fierce
prudký, divoký, zúrivý