Level 174 Level 176
Level 175

4351 - 4375


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
envision
predstaviť si
rational
racionálny, rozumový, rozumný
kingdom
kráľovstvo, kráľovský dvor, ríša
aisle
ulička, ambit, priesek
weaken
slabnúť, oslabovať, vysiľovať
protocol
protokol, zápis, protokolovať
exclusively
výlučne, s výhradou, výhradne
vocal
hlasový, rečový, hovorený
marketplace
trhovisko, tržnica, trh
openly
otvorene, úprimne
unfair
nenáležitý, nešportový, nerytiersky
terrain
terén, pole, sféra
deploy
rozvinúť, rozostaviť, rozmiestniť
risky
nebezpečný, riskantný, hazardný
pasta
cesto (z tal.)
genre
žáner, žánrový, žánrová
distract
zábava, zmätok, šialenstvo
merit
vlastnosť (2.p.), hodnota (2.p.), cena (2.p.)
planner
plánovač, projektant
depressed
sploštený, prepadnutý, postihnutý krízou
chunk
kus, kusisko, hrča
closest
najbližší, nejtesnejší
discount
zľava, skonto, zlacnený
no
žiadny, nie, nijaký
ladder
rebrík, púšťať oká, oko na pančuche