Level 176 Level 178
Level 177

4401 - 4425


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sphere
guľa, sféra, rozsah
tighten
napnúť (sa), utiahnuť, priťahovať
boast
pýšiť sa, chvastať sa, vychvaľovať sa
pat
hrudka, poklepanie, zaklepanie
perceived
povšimol si (2. p.)
sole
výhradný, samostatný, základný
publicity
publicita, propagácia, verejnosť
major
major, hlavný, väčší
unfold
rozprestierať sa (o krajine), roztvoriť sa, rozvinúť (sa)
joke
vtip, žart, predmet žartu
well-being
zdravie, pocit zdravia, blahobyt
validity
právoplatnosť, platnosť, oprávnenosť
ecosystem
ekosystém
strictly
striktne, prísne, presne
partial
čiastočný, parciálny, čiastkový
collar
obojok, golier, objímka
weed
burina, plieť, vyplieť
compliance
dodržanie, poddajnosť, posunutie
streak
pruh, prúžok, stopa (niečoho)
supposedly
predpokladane
added
pridal, pridaný, prídavný
builder
budovateľ, tvorca, konfekcionár
glimpse
zazrieť, záblesk, kmit
premise
premisa, predpoklad, pozemok
specialty
špecialita, osobitosť, špecializovaný