Level 177 Level 179
Level 178

4426 - 4450


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
deem
mieniť, usudzovať, mať za
artifact
artefakt, artefakt (ľudský výtvor)
sneak
prikrádať sa, donášať, potmehúd
monkey
opica, opičiť sa, huncút
mentor
radca, priateľ, učiteľ
listener
poslucháč, prijímač
lightning
blesk, blýskanie, blýskavica
legally
zákonne, právne, podľa práva
sleeve
rukáv, objímka, manžeta
disappointment
sklamanie, rozčarovanie
disturb
vyrušovať, vzrušiť, rozčúliť
rib
rebro, rebrovať, vlna
excessive
nadbytočný, neúmerný, neúmerná
high-tech
na úrovni doby (high-tech)
debris
suť, sutina, odpad
pile
blok, kopa, stoh
rod
tyč, výhonok, preraziť tyčou
logical
logicky, rozumný, dôsledný
liberal
veľkorysý, liberálny, liberál
ash
jaseň, popol, popolník
socially
spoločensky
parish
farnosť, diecéza, cirkev
slavery
otroctvo, otrokárstvo, poroba
blank
prázdnota, prázdne miesto, polovýrobok