Level 178 Level 180
Level 179

4451 - 4475


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
commodity
komodita, druh, plodina
cure
liek, liečba, liečenie
mineral
minerál, nerast, ruda
hunger
hlad, hladovať, prahnutie
dying
zomieranie, umieranie, umierajúci
developmental
vývojový, podporujúci vývoj
faster
rýchlejšie
spare
chudý, šetriť, náhradný
halfway
v polovici, stredný, polovičatý
equality
rovnomernosť, rovnocennosť, zhoda
cemetery
cmiter, cintorín, pohrebisko
harassment
znepokojovanie, týranie, sužovanie
deliberately
schválne, úmyselne, úkladne
fame
povesť, sláva
regret
ľutovať, ľútosť (zlutovanie), žialiť
striking
nápadný, markantný, výrazný (nápadný)
likelihood
pravdepodobnosť, možnosť, pravdepodobnostný
carrot
mrkva, karotka, ryšavec
atop
navrchu
toll
zvoniť, clo, mýtne
rim
kraj, okraj, lemovať
embarrassed
v rozpakoch, zadĺžený, bez peňazí
fucking
posraný, zasraný
cling
lipnúť, držať, lepiť sa
isolated
izolovaný, oddelený, samostatný